ദൈവം ഉണ്ടായത്

Originally posted 2015-06-30 22:19:17.

universe, creation,

ദൈവം ഉണ്ടായത്.

എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് സ്രഷ്ടാവെങ്കില്‍ സ്രഷ്ടാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചതാര്? വായനക്കിടയില്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട ഈ ചോദ്യമാണത്രെ ബുദ്ധിരാക്ഷസന്‍ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ബര്‍ട്രന്റ് റസ്സല്‍ പ്രഭുവിനെ യുക്തിവാദിയാക്കിയത്.

‘ഉദ്ഭവമില്ലാത്ത ഒന്നിന് കാരണം ആവശ്യമില്ല’ എന്ന ന്യായം തത്വശാസ്ത്രത്തില്‍ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാരണമില്ലാത്ത ഒന്നിന്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കല്‍ യുക്തിരഹിതമാണത്രെ.

മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയുടെ പരിമിതി അംഗീകരിക്കലും പ്രധാനമാണ്. സ്വന്തം മൂക്കിന്റെ തുമ്പത്ത് ഒരു കറുത്ത പുള്ളിയുണ്ടെങ്കില്‍ അത് കാണണമെങ്കില്‍ ഏതൊരു ബുദ്ധിജീവിക്കും കണ്ണാടി നിര്‍ബന്ധമാണ്; കണ്ണിന്റെ തൊട്ടുതാഴെയാണ് മൂക്കെങ്കിലും. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ബുദ്ധിയില്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്ത ഒന്നിനെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്. അതിനെ നിഷേധിക്കാന്‍ ഇത് ന്യായമാകുന്നില്ല. സ്വന്തം ബുദ്ധി എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്ന് മനസ്സിലാവാത്തതിന്റെ പേരില്‍ ബുദ്ധിയെ നിഷേധിക്കുന്നതിനെ ബുദ്ധി ശൂന്യം എന്നുപറയാമെങ്കില്‍ ദൈവം ഉണ്ടായതെങ്ങനെ എന്ന് മനസ്സിലാകാത്തതിന്റെ പേരില്‍ ദൈവനിഷേധിയാകുന്നതും ബുദ്ധിശൂന്യമത്രെ. മാത്രമല്ല, എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരം അര്‍ഹിക്കുന്നില്ല എന്നതും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പൊതു തത്വമാണ്.

അറ്റത്തിന്റെ അറ്റമേത്? വൃത്തത്തിന്റെ തുടക്കമേത്? തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

ഒന്നിനു ബാധകമായ ഒരു ചോദ്യം മറ്റൊന്നിന് ബാധകമാകണമെന്നില്ല എന്ന യാഥാര്‍ഥ്യം അംഗീകരിക്കലും ഈ ചര്‍ച്ചയില്‍ പ്രധാനമാണ്.

ഈ തത്വം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാന്‍ ക്ലാസിലെത്തിയ അധ്യാപകന്‍ കസേരയിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് വിദ്യാര്‍ഥികളോട്: ‘ഈ കസേര ആരാണിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചത്? ‘പ്യൂണ്‍’ എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞ കുട്ടികളോട് ക്ലാസ് ലീഡറെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും: ‘നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ലീഡറെ ആരാണിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചത്?’ ഇത് കേട്ട് ചിരിച്ച കുട്ടികളോട് അധ്യാപകന്‍ ‘ബുദ്ധിയും ബോധവുമില്ലാത്ത കസേരക്ക് ബാധകമായ ചോദ്യം ബുദ്ധിയും ബോധവുമുള്ള നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ലീഡര്‍ക്ക് ബാധകമല്ല’ എന്ന് വിശദീകരണം നല്‍കി. ഇതുപോലെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന ചോദ്യം സൃഷ്ടികള്‍ക്ക് മാത്രം ബാധകമാണ്. സ്രഷ്ടാവിന് ബാധകമല്ല എന്നര്‍ഥം.

സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ലാത്ത, തുടക്കമില്ലാത്ത ഒന്നിനെ അംഗീകരിക്കാന്‍ ദൈവവിശാസികളെന്നപോലെ ദൈവനിഷേധികളും നിര്‍ബന്ധിതരാണ്. കാരണം ശൂന്യതയില്‍ നിന്ന് ഒന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല. പ്രപഞ്ചം എന്ന യാഥാര്‍ഥ്യം ഇവിടെയുണ്ട്. അതിനാല്‍ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ലാത്ത പ്രസ്തുത ആദികാരണത്തിന് ബുദ്ധിയും യുക്തിയും ശക്തിയുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലേ എന്നകാര്യം മാത്രമേ ഇവിടെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. വേദങ്ങളും പ്രവാചകന്മാരും പറഞ്ഞുതന്നത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ലാത്ത, സൃഷ്ടികള്‍ക്ക് കാരണമായ ആദികാരണം ബുദ്ധിയും ബോധവും യുക്തിയും ശക്തിയും എല്ലാം ഉള്ള സര്‍വശക്തനും സര്‍വജ്ഞനുമായ ദൈവമാണ്. ഭൗതികവാദമനുരിച്ച് അതൊരു അചേതന അസ്തിത്വമായിരുന്നു. അങ്ങനെയായിരുന്നു എങ്കില്‍ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതും കഴിഞ്ഞുപോയതുമായ കോടാനകോടി മനുഷ്യര്‍ അവര്‍ക്കൊക്കെയും ബുദ്ധിയും യുക്തിയും ശക്തിയും ബോധവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധിശൂന്യതയില്‍ നിന്ന് ബുദ്ധിയുണ്ടാകുന്നതെങ്ങനെ? ബോധശൂന്യതയില്‍ നിന്ന് ബോധമുണ്ടാകുന്നതെങ്ങനെ? യുക്തിശൂന്യതയില്‍ നിന്ന് യുക്തിയുണ്ടാകുന്നതെങ്ങനെ? തുടങ്ങിയ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി പറയാന്‍ ഭൗതികവാദികള്‍ക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. അത് പക്ഷെ അസാധ്യവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദികാരണം ബുദ്ധിയും ബോധവും യുക്തിയും ശക്തിയുമൊക്കെയുള്ള സര്‍വശക്തനും സര്‍വജ്ഞനുമായ ദൈവമാണെന്ന് പറയലത്രെ യുക്തി.

പിന്‍കുറി: ഇമാം അബൂഹനീഫയോട് യുക്തിവാദികള്‍: ‘ദൈവമുണ്ടായതെപ്പോള്‍?’
മറുപടി: ‘ചരിത്രത്തിനും കാലങ്ങള്‍ക്കും മുമ്പവനുണ്ട്, മൂന്നിന് മുമ്പ് എന്താണ്?’
‘രണ്ട്’
‘രണ്ടിന് മുമ്പോ?’
‘ഒന്ന്’
‘ഒന്നിന് മുമ്പോ?’
‘ഒന്നുമില്ല. പൂജ്യം എന്നൊക്കെ പറയും’
കണക്കിലുള്ള ഒന്നിന്റെ പിന്നില്‍ ഒന്നുമില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ ഒരേ ഒരു യാഥാര്‍ഥ്യമായ ഏകനായ ദൈവത്തിന് പിന്നില്‍ എന്തുണ്ടാവാനാണ്?’

Related Post