മതചിഹ്നങ്ങളുടെ പൊരുള്‍ ?

മതചിഹ്നങ്ങളുടെ പൊരുള്‍ ?

പല മതങ്ങള്‍ക്കും ചിഹ്നങ്ങളുണ്ട്. ക്രിസ്തുമതത്തന് കുരിശും ജൂതമതത്തിന് ഡേവിഡിന്റെ നക്ഷത്രവും ഇസ്‌ ...

പാപസങ്കല്‍പം:

പാപസങ്കല്‍പം:

പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇസ്‌ലാമികവീക്ഷണം മറ്റുമതങ്ങളുടേതില്‍നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇസ്‌ലാമികദൃഷ്ട് ...

മതങ്ങളോടുള്ള ഇസ്‌ലാമിന്റെ സമീപനം

മതങ്ങളോടുള്ള ഇസ്‌ലാമിന്റെ സമീപനം

ഇതര മതങ്ങളോടും മതസ്ഥരോടും സ്‌നേഹ സാഹോദര്യത്തില്‍ വര്‍ത്തിക്കണമെന്നാണ് ഇസ്‌ലാമിന്റെ കല്‍പന. വിശു ...

മരണമില്ലാത്ത മതം

മരണമില്ലാത്ത മതം

മരണമില്ലാത്ത മതം  ഈ ലോകത്തെ മറന്നു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പരലോകമില്ല എന്നാണു ഇസ്ലാം പറയുന്നത്. Vഈ ലോകം പ ...

ഇസ്ലാംഒരു ജീവിത പദ്ധതിയാണ്

ഇസ്ലാംഒരു ജീവിത പദ്ധതിയാണ്

ഇസ്ലാംഒരു ജീവിത പദ്ധതിയാണ് ഈ ഭൂമിയും പരലോകവും കൂടി ചേര്‍ന്നതാണ് ഖുര്‍ആന്‍ പറയുന്ന ദീന്‍. 'ഫര്‍ദ ...