മുസ്‌ലിം പേര്

മുസ്‌ലിം പേര്

ഞാനൊരു പുതു മുസ്‌ലിമാണ്. ഇസ്‌ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഏറെ നാളുകള്‍ ആയിട്ടില്ല. ഇസ്‌ലാം സ്വീകരിച്ചതിന ...

വിശുദ്ധിയുടെ മഞ്ഞുതുള്ളി തേടിയ ആന്‍ഡി

വിശുദ്ധിയുടെ മഞ്ഞുതുള്ളി തേടിയ ആന്‍ഡി

ചരിത്രാതീതകാലം മുതലേ മനുഷ്യനെ വിഭ്രമിപ്പിച്ച ചില സംഗതികളുണ്ട്. താന്‍ എവിടെനിന്നുവന്നു, എന്തുകൊണ ...

വിമര്‍ശന വായനയില്‍ നിന്നും ഇസ്‌ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ജൊറാം വാന്‍

വിമര്‍ശന വായനയില്‍ നിന്നും ഇസ്‌ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ജൊറാം വാന്‍

വിമര്‍ശന വായനയില്‍ നിന്നും ഇസ്‌ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ജൊറാം വാന്‍ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ക്രിസ്ത ...

ആതിഥേയത്വം വെളിച്ചം തെളിച്ചപ്പോള്‍

ആതിഥേയത്വം വെളിച്ചം തെളിച്ചപ്പോള്‍

ആതിഥേയത്വം വെളിച്ചം തെളിച്ചപ്പോള്‍ ഇസ്‌ലാംപ്രകൃതി മതമാണ്. അത് ദൈവികകല്‍പനകളാണ്. മനുഷ്യന്റെ ജീവ ...

എന്റെ ഉത്തരമായിരുന്നു ഇസ്‌ലാം

എന്റെ ഉത്തരമായിരുന്നു ഇസ്‌ലാം

എന്റെ ഉത്തരമായിരുന്നു ഇസ്‌ലാം എല്ലാ ചോധ്യങ്ങല്‍ക്കുമുള്ള ഉത്തരം.. കുടുംബത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ...