ദൈവവിശ്വാസം

ദൈവവിശ്വാസം

ഇസ്‌ലാം അനുശാസിക്കുന്ന ദൈവവിശ്വാസം ഇതാണ്: ദൈവം ഉണ്ട്. അവന്‍ ഏകനാണ്. അനാദിയാണ്. ...

ഗുജറാത്ത് വികസനത്തിന്റെ പൊള്ളത്തരം

ഗുജറാത്ത് വികസനത്തിന്റെ പൊള്ളത്തരം

ഈ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ആവര്‍ത്തിക്കപ്പെട്ട മാന്ത്രിക വാക്കുകളായിരുന്നു വികസനവും ഭരണനിര്‍വഹണവു ...

അധികാരി അല്ലാഹു തന്നെ

അധികാരി അല്ലാഹു തന്നെ

പറയുക: എല്ലാ ആധിപത്യങ്ങള്‍ക്കും ഉടമയായ അല്ലാഹുവേ, നീ ഇഛിക്കുന്നവര്‍ക്ക് നീ ആധിപത്യമേകുന്നു. നീ ...

അല്ലാഹു

അല്ലാഹു

“പറയുക! അവന്‍അല്ലാഹുവാകുന്നു. ഏകന്‍! ആശ്രയം ആവശ്യമില്ലാത്തവന്‍.അവന്‍ പിതാവല്ല; പുത്രനുമല്ല.അവന് ...

ഹൃദയത്തിലെ ദൈവസാന്നിധ്യം

ഹൃദയത്തിലെ ദൈവസാന്നിധ്യം

ഹൃദയത്തിലെ ദൈവസാന്നിധ്യം അവിടെക്കണ്ടു. മറ്റെങ്ങും അവന്‍ അവന്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.'' (ജലാലുദീന്‍ റ ...