ധനികനും ദരിദ്രനും മനുഷ്യരിലെ ശക്തര്‍ എത്രവലിയ അതിക്രമമാണ് ചെയ്യുന്നത്, നന്മകളില്ലാത്ത മനുഷ്യന് ...

0 Comments

എല്ലാ മാസവും ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഒരാളാണെങ്കില്‍ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് കൊടുക്കലാണ് ഉത് ...

0 Comments

ലോകത്തുടനീളമുള്ള മുസ്‌ലിംകള്‍ ഫിത്ര്‍ സകാത്ത് നല്‍കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണിപ്പോള്‍. സ്വതന്ത്രരായ മ ...

0 Comments
None

ഇസ്‌ലാമില്‍ നാണയങ്ങളുടെ അഥവാ കാശിന്റെ വ്യവഹാരസമ്പ്രദായത്തിലാണ് പലിശയുടെ നിഷിദ്ധത കടന്നുവന്നിരിക ...

0 Comments

എന്താണ് സകാത്തുൽ ഫിത്തർ ? റമദാനിലെ നോമ്പ് അവസാനിക്കുന്നതോടു കൂടി നിര്‍ബന്ധമാവുന്ന കര്‍മ്മമായതിന ...

0 Comments