വേദങ്ങള്‍

വേദങ്ങള്‍

മനുഷ്യരുടെ മാര്‍ഗദര്‍ശനാര്‍ഥം അല്ലാഹു നല്കിയ സന്മാര്‍ഗ സന്ദേശങ്ങളാകുന്നു വേദങ്ങള്‍. അല്ലാഹു അവന ...

പ്രവാചകന്‍മാര്‍

പ്രവാചകന്‍മാര്‍

താന്‍ അവതരിപ്പിച്ച വേദവും മറ്റു വെളിപാടുകളും ഏറ്റുവാങ്ങി ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനും അതനുസരിച്ചുള്ള ...

ആരാണ് മുഹമ്മദ്‌ ?

ആരാണ് മുഹമ്മദ്‌ ?

ദൈവകല്‍പന പ്രകാരം മനുഷ്യനെ ശരിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം പ്രവാചകന്‍ തന്റെ ജനതയില്‍ ...

വിശുദ്ധ ഖുർആനും മുഹമ്മദും

വിശുദ്ധ ഖുർആനും മുഹമ്മദും

സത്യമെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടാത്ത ഒന്നിന്നു തെളിവിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്നാല് സത്യമെന്ന് അവകാശപ്പെടു ...

മൂന്ന് മൂല പ്രമാണങ്ങള്‍

മൂന്ന് മൂല പ്രമാണങ്ങള്‍

തൗഹീദ് (ഏക ദൈവ സിദ്ധാന്തം), രിസാലത് (പ്രവാചകത്വം), ഖിലാഫത് (ദൈവിക പ്രാതിനിധ്യ വിഭാവന) എന്നീമൂന് ...