വിശ്വാസം

ദൈവം ആരാണ്?

ദൈവം ആരാണ്?

സൃഷ്ടികള്‍ക്ക് കാരണമായ സ്രഷ്ടാവായ ശക്തിയത്രെ ദൈവം ...

മുഹമ്മദ്‌ നബി

പ്രവാചകന്റെ നേതൃവ്യക്തിത്വം

പ്രവാചകന്റെ നേതൃവ്യക്തിത്വം

നേതൃത്വം വളര്‍ന്നു വരുന്നതിനേക്കാള്‍ വളര്‍ത്തപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് പ്രബലമായ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. മോന്‍ത ...

ചിരിയും കളിയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നബി

ചിരിയും കളിയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നബി

മുഹമ്മദ് നബി ചിരിച്ചിരുന്നു; ലോകത്ത് വന്ന യുഗപുരുഷന്മാര്‍ മുഴുവന്‍ ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിരിയിലൂടെയും ക ...

സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത നബി

സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത നബി

ഇസ്‌ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന സങ്കല്‍പം സമാധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്. യുദ്ധം ഒരു അനിവാര്യതയായി വന്നു ചേരുകയാണ ...

സമൂഹം

ഇസ്‌ലാം പ്രകൃതിയുടെ മതം

ഇസ്‌ലാം പ്രകൃതിയുടെ മതം

ഇസ്‌ലാം പ്രകൃതിയുടെ മതം ബുദ്ധിയുടെയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും എന്നപോലെ പ്രകൃതിയുടെയും മതമാണെന്നത് ഇസ്‌ലാമ ...

യുവസുഹൃത്തെ ഈ കപ്പലിലാണ് രക്ഷ

യുവസുഹൃത്തെ ഈ കപ്പലിലാണ് രക്ഷ

ജീവിതം അനുഭവിച്ചറിയുക. ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടാക്കുക. ...

മുസ്‌ലിംകള്‍ ന്യൂനപക്ഷമായിപ്പോയതെന്ത് ?

മുസ്‌ലിംകള്‍ ന്യൂനപക്ഷമായിപ്പോയതെന്ത് ?

ഇസ്‌ലാം സത്യത്തിന്റെ മതമാണെങ്കില്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ആളുകളെ ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ കഴിയാത്തത് ? ...

കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീ

കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീ

എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഒരേ സ്വഭാവത്തിലുള്ള അവകാശവും ഉത്തരവാദിത്വവും ശിക്ഷയുമല്ല സ്ത്രീ പുരുഷന്മാര്‍ക്ക് അത് ...

പ്രണയം മിഥ്യയുമാണ്

പ്രണയം മിഥ്യയുമാണ്

പ്രണയം-ഒരു നിലക്കും മിഥ്യയായി ഭവിക്കാത്ത നിരുപാധിക യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാണ് അതെന്ന് ലോകം ധരിച്ചുവശായിരിക്കുന ...

ഇസ്ലാമും ഹിന്ദുമതവും

മതവും രാഷ്ട്രീയവും

മതവും രാഷ്ട്രീയവും

ഇസ്‌ലാം ഒരു മതമെന്ന നിലയില്‍ അല്ലാഹു മാനവകുലത്തിനു നല്‍കിയിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളാണ്. ...

നമുക്ക് റിപബ്ലിക്ക് നെ മടക്കി കൊണ്ടുവരാം

നമുക്ക് റിപബ്ലിക്ക് നെ മടക്കി കൊണ്ടുവരാം

ഒരു സ്വതന്ത്ര റിപ്പബ്ലിക്ക് ആയി ഇന്ത്യ മാറിയതിന്റെയും, ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന നിലവില്‍ വന്നതിന്റെയും 65-ാം ...

ഇസ്‌ലാം പ്രചാരവും വികാസവും

ഇസ്‌ലാം പ്രചാരവും വികാസവും

കേരളത്തിലെ ഇസ്‌ലാം പ്രചാരവും വികാസവും: ഒരു ചരിത്ര വിശകലനം ...

വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഏകദൈവ വിശ്വാസം

വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഏകദൈവ വിശ്വാസം

ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി പരാമര്‍ശമുണ്ട്. ഏകത്വത്തിന്റെ പ്രചാരകരായിരു ...

ഖുര്‍ആനുംഭഗവദ്ഗീതയും

ഖുര്‍ആനുംഭഗവദ്ഗീതയും

ഗവേഷണപഠനത്തിനിടയ്ക്ക്, ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്നും, യേശു ഗീതയില്‍ നിന്ന് പകര്‍ത്തിയെ ...