വിശ്വാസം

പ്രവാചകന്‍മാര്‍.

പ്രവാചകന്‍മാര്‍.

അല്ലാഹുവില്‍ നിന്നുള്ള വചന (കലാം)ത്തിന്റെ സ്വീകരണിയെന്ന നിലയില്‍ മനുഷ്യരില്‍ നിന്ന് നിയോഗിക്കപ്പെടുന ...

മുഹമ്മദ്‌ നബി

സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത നബി

സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത നബി

ഇസ്‌ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന സങ്കല്‍പം സമാധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്. യുദ്ധം ഒരു അനിവാര്യതയായി വന്നു ചേരുകയാണ ...

പ്രവാചകന്റെ നേതൃവ്യക്തിത്വം

പ്രവാചകന്റെ നേതൃവ്യക്തിത്വം

നേതൃത്വം വളര്‍ന്നു വരുന്നതിനേക്കാള്‍ വളര്‍ത്തപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് പ്രബലമായ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. മോന്‍ത ...

ചിരിയും കളിയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നബി

ചിരിയും കളിയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നബി

മുഹമ്മദ് നബി ചിരിച്ചിരുന്നു; ലോകത്ത് വന്ന യുഗപുരുഷന്മാര്‍ മുഴുവന്‍ ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിരിയിലൂടെയും ക ...

സമൂഹം

ഇസ്‌ലാം പ്രകൃതിയുടെ മതം

ഇസ്‌ലാം പ്രകൃതിയുടെ മതം

ഇസ്‌ലാം പ്രകൃതിയുടെ മതം ബുദ്ധിയുടെയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും എന്നപോലെ പ്രകൃതിയുടെയും മതമാണെന്നത് ഇസ്‌ലാമ ...

പെരുന്നാളംബിളി

പെരുന്നാളംബിളി

സന്യാസമില്ലാത്ത ഇസ്‌ലാമിലെ സന്യാസമാണ് നോമ്പ്. അതൊരു സമ്പൂര്‍ണ സന്യാസമാകാതിരിക്കാനുള്ള കരുതലുകള്‍ നോമ ...

ഇസ്ലാമും ലിംഗ സമത്വവും

ഇസ്ലാമും ലിംഗ സമത്വവും

ഇസ്ലാമും ലിംഗ സമത്വവും എന്ന വിഷയം നാം പഠിക്കുമ്പോള്‍ ഇസ്‌ലാം പ്രകൃതിമതമായതുകൊണ്ടു പ്രകൃതിവിരുദ്ധമായ ...

ജനങ്ങള്‍ നിന്റെ ദുഖത്തിന്റെ കാരണമാവാതിരിക്കട്ടെ

ജനങ്ങള്‍ നിന്റെ ദുഖത്തിന്റെ കാരണമാവാതിരിക്കട്ടെ

ജനങ്ങള്‍ നിന്റെ ദുഖത്തിന്റെ കാരണമാവാതിരിക്കട്ടെ, ജനങ്ങളുടെ തൃപ്തി നിനക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാനാവാത്ത ലക് ...

ഇസ്ലാമും ഹിന്ദുമതവും

മതവും രാഷ്ട്രീയവും

മതവും രാഷ്ട്രീയവും

ഇസ്‌ലാം ഒരു മതമെന്ന നിലയില്‍ അല്ലാഹു മാനവകുലത്തിനു നല്‍കിയിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളാണ്. ...

നമുക്ക് റിപബ്ലിക്ക് നെ മടക്കി കൊണ്ടുവരാം

നമുക്ക് റിപബ്ലിക്ക് നെ മടക്കി കൊണ്ടുവരാം

ഒരു സ്വതന്ത്ര റിപ്പബ്ലിക്ക് ആയി ഇന്ത്യ മാറിയതിന്റെയും, ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന നിലവില്‍ വന്നതിന്റെയും 65-ാം ...

ഇസ്‌ലാം പ്രചാരവും വികാസവും

ഇസ്‌ലാം പ്രചാരവും വികാസവും

കേരളത്തിലെ ഇസ്‌ലാം പ്രചാരവും വികാസവും: ഒരു ചരിത്ര വിശകലനം ...

വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഏകദൈവ വിശ്വാസം

വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഏകദൈവ വിശ്വാസം

ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി പരാമര്‍ശമുണ്ട്. ഏകത്വത്തിന്റെ പ്രചാരകരായിരു ...

ഖുര്‍ആനുംഭഗവദ്ഗീതയും

ഖുര്‍ആനുംഭഗവദ്ഗീതയും

ഗവേഷണപഠനത്തിനിടയ്ക്ക്, ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്നും, യേശു ഗീതയില്‍ നിന്ന് പകര്‍ത്തിയെ ...