മതവും രാഷ്ട്രീയവും

മതവും രാഷ്ട്രീയവും

ഇസ്‌ലാം ഒരു മതമെന്ന നിലയില്‍ അല്ലാഹു മാനവകുലത്തിനു നല്‍കിയിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളാണ്. ...

നമുക്ക് റിപബ്ലിക്ക് നെ മടക്കി കൊണ്ടുവരാം

നമുക്ക് റിപബ്ലിക്ക് നെ മടക്കി കൊണ്ടുവരാം

ഒരു സ്വതന്ത്ര റിപ്പബ്ലിക്ക് ആയി ഇന്ത്യ മാറിയതിന്റെയും, ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന നിലവില്‍ വന്നതിന്റെയും ...

ഇസ്‌ലാം പ്രചാരവും വികാസവും

ഇസ്‌ലാം പ്രചാരവും വികാസവും

കേരളത്തിലെ ഇസ്‌ലാം പ്രചാരവും വികാസവും: ഒരു ചരിത്ര വിശകലനം ...

വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഏകദൈവ വിശ്വാസം

വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഏകദൈവ വിശ്വാസം

ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി പരാമര്‍ശമുണ്ട്. ഏകത്വത്തിന്റെ പ്രചാരകര ...

ഖുര്‍ആനുംഭഗവദ്ഗീതയും

ഖുര്‍ആനുംഭഗവദ്ഗീതയും

ഗവേഷണപഠനത്തിനിടയ്ക്ക്, ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്നും, യേശു ഗീതയില്‍ നിന്ന് പകര്‍ത ...