അയാള്‍ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി: ''ആഡംബര ജീവിതമാണ് ഞാന്‍ നയിക്കുന്നത്. ആശിച്ചതെല്ലാം ഞാന്‍ സ്വന്തമാക്കിയി ...

0 Comments

നാം വിജാരിക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യ മനസ്സ് ല്‍ ആണ്ടിറങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒന്നല്ല തിന്മ. നിലനില്‍പിനായുള ...

0 Comments

പുരുഷന്‍ ത്വലാഖ് ചൊല്ലുന്നതോടെ ഒറ്റയടിക്ക് അവരെ വേര്‍പെടുത്തുന്നതല്ല ഇസ്‌ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന രീത ...

0 Comments

സ്ത്രീകള്‍ ആത്മാവില്ലാത്തവരും അശുദ്ധകളും മൃഗതുല്യരും ആയി കരുതപ്പെടുകയും പുരുഷന്റെ കാമപൂര്‍ത്തീക ...

0 Comments

നീ സത്യവിശ്വാസിനികളോട് പറയുക: അവരും തങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടികള്‍ നിയന്ത്രിക്കണം. ഗുഹ്യഭാഗങ്ങള്‍ കാത്തുസൂ ...

0 Comments