മനുഷ്യനെ സന്മാര്‍ഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാന്‍ ദൈവം നിയോഗിച്ച എല്ലാ പ്രവാചകന്‍മാരും ജനങ്ങളാല്‍ കല്ലെ ...

0 Comments

മനുഷ്യര്‍ക്കുള്ള സന്‍മാര്‍ഗ സന്ദേശങ്ങള്‍ ദൈവത്തില്‍ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങിയ മനുഷ്യരായിരുന്നു പ്രവാച ...

0 Comments

പ്രവാചകന്‍മാര്‍ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവാവതാരങ്ങളോ ദൈവപുത്രന്‍മാരോ ആയില്ല? ...

0 Comments

അല്ലാഹുവിന്റെ നിരന്തരമായ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയനായ പ്രവാചകനാണ് ഇബ്രാഹീം(അ). എല്ലാ അഗ്നി പരീക്ഷ ...

2 Comments

'ലാഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്' അതിന്റെ മുഴുവന്‍ താല്‍പര്യങ്ങളോടുകൂടി പ്രവാചകാനുചരരുടെ ആ അപൂര്‍വ്വ തലമുറയില ...

0 Comments