അമുസ്‌ലിംകളെല്ലാം നരകത്തിലാണെന്നോ ?

അമുസ്‌ലിംകളെല്ലാം നരകത്തിലാണെന്നോ ?

എല്ലാ അമുസ്‌ലിംകളും നരകത്തില്‍ നിത്യവാസികളായിരിക്കുമെന്ന് ഇസ്‌ലാം പറയുന്നുണ്ടോ? ഞാന്‍ മനസ്സില ...

നാം എങ്ങോട്ട് ?

നാം എങ്ങോട്ട് ?

നാം എങ്ങോട്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദിക്കേണ്ട രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. നാം ആരാണ് ? എവിടെ ...

വിധിവിശ്വാസം

വിധിവിശ്വാസം

വിധിവിശ്വാസം ലോകത്തുള്ള ചെറുതും വലുമായ എന്ത് സംഗതിയും നടക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ അറിവും നിര്‍ണയ ...

സ്വര്‍ഗാവകാശികള്‍

സ്വര്‍ഗാവകാശികള്‍

സ്വര്‍ഗാവകാശികള്‍ ഐഹിക ജീവിതത്തെ ദൈവപ്രീതിക്കുതകും വിധം ക്രമപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുന്നവരാരോ അവര്‍ക് ...