നമ്മുടെ സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിച്ചു നിര്‍വഹിക്കുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിലെ വ്രതം. ...

0 Comments

ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു വസ്തുവും ലക്ഷ്യ രഹിതമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടി ല്ലെന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ...

0 Comments

ഉറുമ്പുകളെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരുണ്ടാകില്ല. തന്നേക്കാള്‍ ഭാരമുള്ള വലിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും വഹിച്ചു പോക ...

0 Comments

ദൈവത്തിനു മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് നല്‍കല്‍ ദൈവഹിതത്തിനെതിരും അവയെ ദൈവത്തിന്റെ സ് ...

0 Comments
None

ഇസ് ലാമിന്റെ സാഹസിക ചരിത്രം തന്നെ അനേകം പീഡനങ്ങളും ഉപരോധങ്ങളും ഏറ്റവാങ്ങിയതിന്റെ ചരിത്രമാണ്. ...

0 Comments