മുസ്‌ലിംകളോട് വിവേചനം കാണിക്കുന്നു

മുസ്‌ലിംകളോട് വിവേചനം കാണിക്കുന്നു

Originally posted 2015-08-18 17:01:21. മുസ്‌ലിംകളോട് വിവേചനം കാണിക്കുന്നു പ്രകാശ് കാരാട്ട് ന്യൂ ...

മനുഷ്യാവകാശം

മനുഷ്യാവകാശം

മനുഷ്യാവകാശത്തെക്കുറിച്ച വിശുദ്ധഖുര്‍ആന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്, മനുഷ്യന്‍ ദൈവത്തിന്റെ ഭൂമിയിലെ പ്രതിനിധ ...

അമുസ്‌ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോടുള്ള പ്രവാചകനയം

അമുസ്‌ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോടുള്ള പ്രവാചകനയം

തന്റെ കൂടെ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന അമുസ്‌ലികംളോട് സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ പോലെയാണ് തിരുമേനി വര്‍ത്തിച്ച ...

മനുഷ്യാവകാശം

മനുഷ്യാവകാശം

മനുഷ്യന്‍ എന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏറ്റവും നിര്‍ണായക അസ്ഥിത്വമാണ് ...

വിവാദമാകുന്ന മുത്ത്വലാഖ്

വിവാദമാകുന്ന മുത്ത്വലാഖ്

പുരുഷന്‍ ത്വലാഖ് ചൊല്ലുന്നതോടെ ഒറ്റയടിക്ക് അവരെ വേര്‍പെടുത്തുന്നതല്ല ഇസ്‌ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന രീത ...