ലോകത്ത് ഇസ് ലാമോഫോബിയ വര്‍ധിച്ചു വരികയാണ്. ഇസ് ലാം വിരുദ്ധര്‍ ഇസ് ലാമിനെതിരെ അഴിച്ചുവിടുന്ന വിദ ...

0 Comments

പല 15629761-religious-symbolsതങ്ങള്‍ക്കും ചിഹ്നങ്ങളുണ്ട്. ക്രിസ്തുമതത്തന് കുരിശും ജൂതമതത്തിന് ഡ ...

0 Comments

ഇസ്‌ലാം അനുശാസിക്കുന്ന ദൈവവിശ്വാസം ഇതാണ്: ദൈവം ഉണ്ട്. അവന്‍ ഏകനാണ്. അനാദിയാണ്. ...

0 Comments

ഈ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ആവര്‍ത്തിക്കപ്പെട്ട മാന്ത്രിക വാക്കുകളായിരുന്നു വികസനവും ഭരണനിര്‍വഹണവു ...

0 Comments

പറയുക: എല്ലാ ആധിപത്യങ്ങള്‍ക്കും ഉടമയായ അല്ലാഹുവേ, നീ ഇഛിക്കുന്നവര്‍ക്ക് നീ ആധിപത്യമേകുന്നു. നീ ...

0 Comments