പ്രവാചകന്‍മാര്‍

പ്രവാചകന്‍മാര്‍

പ്രവാചകന്‍മാര്‍ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവാവതാരങ്ങളോ ദൈവപുത്രന്‍മാരോ ആയില്ല? ...

ഇബ്രാഹീം നബിയുടെ  വിശേഷണങ്ങള്‍

ഇബ്രാഹീം നബിയുടെ വിശേഷണങ്ങള്‍

അല്ലാഹുവിന്റെ നിരന്തരമായ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയനായ പ്രവാചകനാണ് ഇബ്രാഹീം(അ). എല്ലാ അഗ്നി പരീക്ഷ ...

ആദര്‍ശംതന്നെ ഭരണഘടന

ആദര്‍ശംതന്നെ ഭരണഘടന

'ലാഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്' അതിന്റെ മുഴുവന്‍ താല്‍പര്യങ്ങളോടുകൂടി പ്രവാചകാനുചരരുടെ ആ അപൂര്‍വ്വ തലമുറയില ...