ജനങ്ങള്‍ നിന്റെ ദുഖത്തിന്റെ കാരണമാവാതിരിക്കട്ടെ

ജനങ്ങള്‍ നിന്റെ ദുഖത്തിന്റെ കാരണമാവാതിരിക്കട്ടെ

ജനങ്ങള്‍ നിന്റെ ദുഖത്തിന്റെ കാരണമാവാതിരിക്കട്ടെ, ജനങ്ങളുടെ തൃപ്തി നിനക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാനാവാത് ...

മനുഷ്യമനസ്സ്

മനുഷ്യമനസ്സ്

നാം വിജാരിക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യ മനസ്സ് ല്‍ ആണ്ടിറങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒന്നല്ല തിന്മ. നിലനില്‍പിനായുള ...

ജീവനകല എന്ന ഉപജീവനം

ജീവനകല എന്ന ഉപജീവനം

ജീവനകല എന്ന ഉപജീവനം ഹിന്ദുവും മുസ്‌ലിമും ക്രിസ്ത്യനും സിഖും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഈ ഇന്ത്യാ മഹാ ...

ത്രപ്തിയും സന്തോഷവും

ത്രപ്തിയും സന്തോഷവും

ത്രപ്തിയും സന്തോഷവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരെല്ലാം ശരീരത്തിന്റെ സന്തോഷം മാത്രം തേടുന്നവരാണ്. ആത് ...

നീതി

നീതി

Originally posted 2016-02-18 09:10:44. ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയും ഖുര്‍ആനിലെ നീതി സങ്കല്‍പവും ...