മനുഷ്യാവകാശം

മനുഷ്യാവകാശം

മനുഷ്യന്‍ എന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏറ്റവും നിര്‍ണായക അസ്ഥിത്വമാണ് ...

വിവാദമാകുന്ന മുത്ത്വലാഖ്

വിവാദമാകുന്ന മുത്ത്വലാഖ്

പുരുഷന്‍ ത്വലാഖ് ചൊല്ലുന്നതോടെ ഒറ്റയടിക്ക് അവരെ വേര്‍പെടുത്തുന്നതല്ല ഇസ്‌ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന രീത ...

പണവും സന്തോഷവും

പണവും സന്തോഷവും

സന്തോഷവും പണവും പരസ്പരപൂരകങ്ങളാണ് എന്നാണ് അധികമാളുകളും ധരിച്ചുവശായിരിക്കുന്നത് ...

ഈദ് : പട്ടിണിയില്ലാത്ത ലോകം പണിയാനുള്ള ആഹ്വാനം

ഈദ് : പട്ടിണിയില്ലാത്ത ലോകം പണിയാനുള്ള ആഹ്വാനം

സെക്സും വയറും ഹൃദയത്തിന്നും തലക്കും മുകളില്‍ നിലകൊള്ളുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യന്‍ രൂപപ്പെട്ടത്. ...

യുവസുഹൃത്തെ ഈ കപ്പലിലാണ് രക്ഷ

യുവസുഹൃത്തെ ഈ കപ്പലിലാണ് രക്ഷ

ജീവിതം അനുഭവിച്ചറിയുക. ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടാക്കുക. ...