പ്രാര്‍ത്ഥന -നമസ്കാരം

പ്രാര്‍ത്ഥന -നമസ്കാരം

പരലോകത്ത് ആദ്യമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്നമസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കും ...

ഹജ്ജിന്‍റെ – ആത്മാവ്

ഹജ്ജിന്‍റെ – ആത്മാവ്

വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിനെ സമൂഹമനസ്സിനോട് കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്ന മഹത്കര്‍മമാണല്ലോ ഹജ്ജ്.ഹജ്ജിന്‍റെ - ആത ...

ഹജ്ജ്

ഹജ്ജ്

തീര്‍ഥാടനം, ലക്ഷ്യം നിര്‍ണയിച്ചുള്ള യാത്ര എന്നിങ്ങനെയാണ് ഹജ്ജ് എന്ന പദത്തിന്റെ ഭാഷാര്‍ഥം. ...

നിര്‍ബന്ധ ഹജ്ജ്

നിര്‍ബന്ധ ഹജ്ജ്

നാം ഒരു ഉമ്മത്താണ്, ഒരൊറ്റ ശരീരം, ഒരേയൊരു നാഥന്‍, ഒരു പ്രവാചകന്‍, ഒരു വേദഗ്രന്ഥം, ഒരൊറ്റ ഖിബ്‌ല ...

സകാത്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കാന്‍ എന്തുണ്ട് ന്യായം!

സകാത്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കാന്‍ എന്തുണ്ട് ന്യായം!

എല്ലാ മാസവും ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഒരാളാണെങ്കില്‍ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് കൊടുക്കലാണ് ഉത് ...