ഗീതയും ഖുര്‍ആനും

ഗീതയും ഖുര്‍ആനും നാം താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ അല്ലങ്കില്‍ ഹിന്ദുമതദര്‍ശനവുമായി താരതമ്യംചെയ്യുമ്പോ ...

Read More
None

സൂര്യന്റെ ചലനം

സൂര്യന്റെ ചലനം: ഖുര്‍ആന്‍ ശാസ്ത്രസത്യത്തിന് വിരുദ്ധമോ ? സൂര്യന് ചലനമില്ല എന്ന സിദ്ധാന്തം ഖൂര്‍ ...

Read More

മാനവികതയാണ് ഇസ്‌ലാം

മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ധര്‍മം അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധകളായി(ഖലീഫ) ഭൂമിയില്‍ അവന്റെ ഇച്ഛകള്‍ നടപ്പി ...

Read More