പരിണാമവാദം

പരിണാമവാദം

പരിണാമവാദം പരിണാമവാദത്തിന് എന്തെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയോ പ്രമാണത്തിന്റെ പിന്‍ബലമോ ഇല്ല. കേവ ...

ഇസ്ലാം എന്ന നാമത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം

ഇസ്ലാം എന്ന നാമത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം

ഇസ്ലാം എന്ന നാമത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം ദൈവത്തിനുള്ള സൃഷ്ടികളുടെ വിധേയത്വത്തിന്റെയും അനുസരണത്തിന്റെയും ...

പാഠം രണ്ട്; പശു

പാഠം രണ്ട്; പശു

പാഠം രണ്ട്; പശു ജന്മഭൂമിയെ ആദരിക്കുന്നതില്‍ ഏറെ മുന്നിലുള്ളവരാണ് വിശ്വാസികള്‍. സത്യത്തിനും നീതി ...

ഇസ്ലാം സന്തുലിത മതം

ഇസ്ലാം സന്തുലിത മതം

ഇസ്ലാം സന്തുലിത മതം സന്തുലിത വിശ്വാസത്തിന്റെ സൃഷ്ടി യായ മനുഷ്യന്‍ ‘ബീജകണത്തില്‍നിന്ന് മനുഷ്യനെ ...

മുഹമ്മദ് നബി ബൈബിളില്‍

മുഹമ്മദ് നബി ബൈബിളില്‍

ഏശു വിനെ പ്പോലെ ഏതെങ്കിലുമൊരു പ്രവാചകനെ അവിശ്വസിക്കുന്നതോടെ ഇസ്ലാമിക സൊസൈറ്റിയില്‍ അയാള്‍ക്ക് അ ...