രാഷ്ട്രീയ വല്‍ക്കരിക്കപെടുന്ന ഗുരു

രാഷ്ട്രീയ വല്‍ക്കരിക്കപെടുന്ന ഗുരു

ശ്രീ ഗുരുവിനെ സ്വരാഷ്ട്രീയ വക്താവായി രാഷ്ട്രീയ വല്‍ക്കരിക്കപെടുന്ന ഗുരു സ്വ രാഷ്ട്രീയ ഗുരുവായ് ...

പ്രവാചകന്‍മാര്‍.

പ്രവാചകന്‍മാര്‍.

അല്ലാഹുവില്‍ നിന്നുള്ള വചന (കലാം)ത്തിന്റെ സ്വീകരണിയെന്ന നിലയില്‍ മനുഷ്യരില്‍ നിന്ന് നിയോഗിക്കപ് ...

പരലോക ജീവിതം

പരലോക ജീവിതം

ഇസ് ലാമികാധ്യാപനങ്ങളുടെ കാതലായ ഒരാശയമാണ് പരലോക ജീവിതം. ഈ ലോകത്തിലെ മരണത്തോടുകൂടി ജീവിതം അവസാനിക ...

ഗീതയും ഖുര്‍ആനും

ഗീതയും ഖുര്‍ആനും

ഗീതയും ഖുര്‍ആനും നാം താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ അല്ലങ്കില്‍ ഹിന്ദുമതദര്‍ശനവുമായി താരതമ്യംചെയ്യുമ്പോ ...

മാനവികതയാണ് ഇസ്‌ലാം

മാനവികതയാണ് ഇസ്‌ലാം

മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ധര്‍മം അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധകളായി(ഖലീഫ) ഭൂമിയില്‍ അവന്റെ ഇച്ഛകള്‍ നടപ്പി ...