നാം ഒരു ഉമ്മത്താണ്, ഒരൊറ്റ ശരീരം, ഒരേയൊരു നാഥന്‍, ഒരു പ്രവാചകന്‍, ഒരു വേദഗ്രന്ഥം, ഒരൊറ്റ ഖിബ്‌ല ...

0 Comments

എല്ലാ മാസവും ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഒരാളാണെങ്കില്‍ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് കൊടുക്കലാണ് ഉത് ...

0 Comments

നബിതിരുമേനി (സ) പറഞ്ഞു:'തന്റെ സഹജീവികളോട് കാരുണ്യം ചൊരിയാത്തവന്‍ നമ്മില്‍ പെട്ടവനല്ല' ...

0 Comments

മനുഷ്യന്‍ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല . മനുഷ്യന്‍ ജീവിക്കുന്ന ഭൂമിയും അവന്‍ സൃഷ്ട്ടിച്ചിട്ടില്ല ...

0 Comments

ഇസ്ലാം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അനുസരണം എന്നും അനുസരണ ത്തിന്റെ സമ്പൂർണ തയെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്ന സമർപ ...

0 Comments