ലോക ഭൗമദിനം

Originally posted 2014-04-23 10:17:30.

അങ്ങനെ ഒരു ലോക ഭൗമദിനം കൂടി നമ്മെക്കടന്നു പോകുന്നു. തലമുറകള്‍ നമുക്കായ് കരുതിവച്ച മണ്ണും , ജലവും, ശുദ്ധവായുവും ഊറ്റിക്കുടിച്ചും വിറ്റുതിന്നും മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ തലമുറയെ കുലംമുടിച്ചവരെന്ന് വരും തലമുറ വിശേഷിപ്പിച്ചാല്‍ തെറ്റ് പറയാനാകുമോ ? ഇനി അവശേഷിയ്ക്കുന്ന ഭൂവിഭവങ്ങള്‍ സംരക്ഷിയ്‌ക്കേണ്ട ചുമതലയെങ്കിലും മനുഷ്യനുണ്ട്. ആഗോളതാപനം ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവ മനുഷ്യരാശിയെ തന്നെ തകര്‍ക്കാന്‍ പാകത്തില്‍ വളര്‍ന്ന് കൊണ്ടിരിയ്ക്കവെ അല്‍പ്പമൊന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ ഭൂമിയുടെ പച്ചപ്പ് നിലനിര്‍ത്താന്‍ നമുക്ക് കഴിയും.
Copy-of-EArth-Day
ഖുർആനും  മറ്റു വേദങ്ങളും  പ്രക്രതി യെയും ഭൂമിയും  സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നി പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും സ്വ താല്പര്യം മാത്രം മുന്നിൽ  കാണുന്നു ..
1381769_213643172142698_1744115017_n
മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ പൂർവീ കർ  നമ്മെ പോലെ ചിന്ധിചിട്ടുന്ദെകിൽ  നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായേനെ , രോഗങ്ങളും  വരൾച്ചയും  ചൂടും തണുപ്പും എല്ലാം നാം വാരത്തി വെക്കുന്ന വിന കളുടെ ഫലമാണ്  നാം ഓരോരുത്തരും  ഭൂമിയെ സ്നേഹിച്ചാൽ  വരുംതലമുറയെങ്കിലും രക്ഷ നേടും ഒന്ന് കൂടി ഓർമിപ്പിക്കുന്നു
ഇതും ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പ്രതിഫലർഹാമായ വിശുദ്ധ കർമമാണ്

Related Post