മരണാനന്തര ജീവിതം: തെളിവ്

മരണാനന്തര ജീവിതം: തെളിവ്

ജീവിതം ഒരു യാഥാര്‍ഥ്യമാണ്. അത് മനുഷ്യനു മാത്രമല്ല, മറ്റു ജീവജാലങ്ങള്‍ക്കുമുണ്ട്. മനുഷ്യ ജീവിതവു ...

ഗോസംരക്ഷകര്‍

ഗോസംരക്ഷകര്‍

രാജ്യത്തെ മുസ്‌ലിം ദലിത് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളോടുള്ള അടങ്ങാത്ത വൈര്യവും വിരോധവുമാണ് യഥാര്‍ത്ഥത്തി ...

സ്വര്‍ഗ-നരക വിശ്വാസവും ചൂഷണവ്യവസ്ഥയും

സ്വര്‍ഗ-നരക വിശ്വാസവും ചൂഷണവ്യവസ്ഥയും

സ്വര്‍ഗ-നരകങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം സകലവിധ ചൂഷണങ്ങള്‍ക്കും അറുതിവരുത്തി, സാമൂഹിക സമത്വവും സാമ്പത്തിക ...

ആരാണ് മുഹമ്മദ്‌ ?

ആരാണ് മുഹമ്മദ്‌ ?

ദൈവകല്‍പന പ്രകാരം മനുഷ്യനെ ശരിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം പ്രവാചകന്‍ തന്റെ ജനതയില്‍ ...

പ്രവാചകന്‍മാര്‍

പ്രവാചകന്‍മാര്‍

മനുഷ്യനെ സന്മാര്‍ഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാന്‍ ദൈവം നിയോഗിച്ച എല്ലാ പ്രവാചകന്‍മാരും ജനങ്ങളാല്‍ കല്ലെ ...