അമുസ്‌ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോടുള്ള പ്രവാചകനയം

അമുസ്‌ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോടുള്ള പ്രവാചകനയം

തന്റെ കൂടെ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന അമുസ്‌ലികംളോട് സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ പോലെയാണ് തിരുമേനി വര്‍ത്തിച്ച ...

മനുഷ്യാവകാശം

മനുഷ്യാവകാശം

മനുഷ്യന്‍ എന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏറ്റവും നിര്‍ണായക അസ്ഥിത്വമാണ് ...

മനുഷ്യാവകാശങ്ങള്‍

മനുഷ്യാവകാശങ്ങള്‍

ഭൂമുഖത്തെ സര്‍വ മനുഷ്യരും ഒരേ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. ഒരേ സത്തയില്‍ നിന്ന് രൂപം കൊണ്ടവരാണ് ...

നഷ്ടഭയമില്ലാത്ത കച്ചവടക്കാരന്‍

നഷ്ടഭയമില്ലാത്ത കച്ചവടക്കാരന്‍

പകലിരവുകളില്‍ അങ്ങാടിയിലൂടെ കൊടുക്കല്‍ വാങ്ങലുകളുമായി കറങ്ങിനടക്കുമ്പോളും മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സീരീന് ...

ജലം: ഇസ്‌ലാമിക സമീപനം

ജലം: ഇസ്‌ലാമിക സമീപനം

അന്ത്യനാളില്‍ മനുഷ്യന്‍ ആദ്യമായി വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ ആരോഗ്യവും വെള്ളവുമാണ്. ...