ഇസ്ലാം ഒരു സമന്വയദര്‍ശനം

ഇസ്ലാം ഒരു സമന്വയദര്‍ശനം

ഇസ്ലാം ഒരു സമന്വയദര്‍ശനം ( ഭൌതികവും ആത്മീയവുമായ ശക്തികള്‍ക്കിടയില്‍ വൈരുധ്യമില്ലാത്ത, സുഭദ്രവും ...

മെഴുകുതിരിയിലും നീതിബോധം !

മെഴുകുതിരിയിലും നീതിബോധം !

രണ്ടാം ഉമര്‍, അഞ്ചാമത്തെ ഖുലഫാഉര്‍റാശിദീന്‍ എന്നീ അപര നാമങ്ങളില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ഉമര്‍ ബ്‌നു അബ് ...

എടുത്തുചാടി വിധിപറയും മുമ്പ്…

എടുത്തുചാടി വിധിപറയും മുമ്പ്…

ഒരു നേഴ്‌സറി സ്‌കൂളിലെ ടീച്ചര്‍ തന്റെ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയോട് ചോദിച്ചു:' ഞാന്‍ നിനക്ക് ഒരു ആപ്പിള്‍, ...

യുദ്ധങ്ങള്‍ മതം മാറ്റാനായിരുന്നുവോ?

യുദ്ധങ്ങള്‍ മതം മാറ്റാനായിരുന്നുവോ?

പ്രവാചകന്‍ മുഹമ്മദ് നയിച്ച യുദ്ധങ്ങള്‍ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ? ജനങ്ങളെ നിര്‍ബന്ധപൂര്‍വം മതം ...

മനുഷ്യാവകാശം നിലവിളിക്കുന്ന ഇന്ത്യ

മനുഷ്യാവകാശം നിലവിളിക്കുന്ന ഇന്ത്യ

മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള പ്രതീക്ഷകള്‍ക്കുമേല്‍ കാളിമ പടര്‍ത്തിക ...