യുദ്ധങ്ങള്‍ മതം മാറ്റാനായിരുന്നുവോ?

യുദ്ധങ്ങള്‍ മതം മാറ്റാനായിരുന്നുവോ?

പ്രവാചകന്‍ മുഹമ്മദ് നയിച്ച യുദ്ധങ്ങള്‍ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ? ജനങ്ങളെ നിര്‍ബന്ധപൂര്‍വം മതം ...

മനുഷ്യാവകാശം നിലവിളിക്കുന്ന ഇന്ത്യ

മനുഷ്യാവകാശം നിലവിളിക്കുന്ന ഇന്ത്യ

മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള പ്രതീക്ഷകള്‍ക്കുമേല്‍ കാളിമ പടര്‍ത്തിക ...

ഇസ്‌ലാമിക ദര്‍ശനം

ഇസ്‌ലാമിക ദര്‍ശനം

ഇസ്‌ലാമിക ലോകത്തെ സുപ്രധാനമായ ഒരു ബൗദ്ധിക സംഭാവനയാണ് ഇസ്‌ലാമിക ദര്‍ശനം. അറബിയില്‍ അല്‍ഹിക്മഃ അല ...

നാവ്

നാവ്

അല്ലാഹു മനുഷ്യന് നല്‍കിയ മഹത്തായ അനുഗ്രഹങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് . മനുഷ്യനെ പൂര്‍ണനും, പരിപൂര്‍ണനുമാക്ക ...

ലോക ഭൗമദിനം

ലോക ഭൗമദിനം

അങ്ങനെ ഒരു ലോക ഭൗമദിനം കൂടി നമ്മെക്കടന്നു പോകുന്നു. തലമുറകള്‍ നമുക്കായ് കരുതിവച്ച മണ്ണും , ജലവു ...